Zwrot podatku z Niemczech

Podobnie jak w Polsce każdy niemiecki podatnik zobowiązany jest do rozliczenia się z fiskusem raz w roku do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Rozliczenia dokonuje się za pośrednictwem tak zwanej karty podatkowej, której to wypełnienie leży w interesie podatnika. Zasada ta obowiązuje również w stosunku do Polaków pracujących legalnie w Niemczech.

Podatki w niemczech

Z uwagi na zmienne przepisy, jak również zawiłości niemieckiego prawa, głównie w zakresie korzystania z przysługujących ulg, które w dużej mierze są uznaniowe w kompetencji organu skarbowego, wiele osób korzysta z biur rachunkowych. Profesjonalni doradcy podatkowi pomagają rozliczyć prawidłowo dochody uzyskane w Niemczech oraz otrzymać należny zwrot podatku nadpłaconego w zaliczkach na podatek dochodowy pobieranych przez pracodawcę niemieckiego w formie potrącenia z wynagrodzenia brutto. Wbrew powszechnej opinii, iż z ulg i z rozliczeń uprawniających do zwrotu mogą korzystać tylko Niemcy, czy też osoby pracujące pełny rok podatkowy na terenie Niemiec, w rzeczywistości każdy ma szansę odzyskać nadpłacony podatek spełniając określone przepisami warunki. Niezbędnym dokumentem do dokonania rozliczenia jest karta podatkowa z zaznaczeniem odprowadzonych zaliczek na podatek przekazanych do fiskusa przez pracodawcę. Z rozliczenia nie korzystają Polacy pracujący na terytorium Niemiec, jednak posiadający polską umowę o pracę, z której podatek obliczany jest w Polsce, według polskich przepisów podatkowych. Wobec tych pracowników, zwykle zatrudnianych przez polskie pośrednictwa pracy i agencje pracy tymczasowej ma zastosowanie zeznanie podatkowe składane do urzędu skarbowego właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania w kraju, co również nie wyklucza zwrotu nadpłaconego podatku, jak i uwzględnienia ulg za dany rok podatkowy.

Leave a Reply